اهمیت توسعه ی تفقه و تکامل موضوع شناسی در جنبش نرم افزاری
48 بازدید
محل نشر: ماهنامه حوزه ش 37
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی